Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw | Aeres Hogeschool Dronten

Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. Hoe kun je als adviseur hen gericht helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe kun je ondernemers begeleiden bij het inzetten van deze precisietechnieken.

25 februari 2025 - 24 maart 2025 Aeres Hogeschool Dronten Aanmelden

De Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw is onderdeel van het scholingsprogramma precisielandbouw Open Teelten, een gezamenlijk programma van groene hogescholen Aeres Hogeschool, HAS Green Academy en Hogeschool van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Programma

Kennis (5 dagdelen)

Tijdens de opleiding wordt relevante kennis over precisielandbouw aangeboden. Daarbij besteden we aandacht aan grondbewerking, variabel zaaien & poten, bestrijding ziekten & plagen, plaatsspecifiek bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming en de ontwikkeling taakkaarten.

Vaardigheden voor toepassing in de praktijk (3 dagdelen)

Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de rol als coach. De toepassing vindt plaats in een veilige praktijkleeromgeving.

Resultaten

Tijdens de opleiding wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de opleiding:

  • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de technische vragen met betrekking tot precisielandbouw.
  • Heb je inzicht verkregen in toepassingsmogelijkheden van precisielandbouw.
  • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van precisietoepassingen waarmee je de ondernemer kunt adviseren op het gebied van een toekomstbestendige bedrijfsvoering op basis van reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.
  • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers en loonwerkers.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Begeleiding

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, gebaseerd op best practices en inzichten uit literatuur en onderzoek. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik. Dit traject omvat naast klassikale – ook praktijkbijeenkomsten en individuele begeleiding & coaching.

Studiebelasting

De studielast varieert per persoon. Alle indicaties die wij hieronder doen zijn afhankelijk van reeds aanwezige voorkennis en/of vooropleiding. Naast de bijeenkomsten dien je literatuur te bestuderen ( +/- 1 uur per dagdeel). Examen doen is niet verplicht. Indien je wel examen wil doen dan komt daar bij:

  • Studeren voor het examen zowel schriftelijk als mondeling
  • Het maken van een praktijkopdracht (+/- 16 uur)