Home

Privacyverklaring EDIH Digital Hub Noordwest

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel wij dat doen. Het is best een hele kluif, dus stuur ons gerust een bericht wanneer we je extra uitleg kunnen geven!

Vragen?

Contact opnemen

Even in het kort, wie/wat is de EDIH Digital Hub Noordwest

EDIH Digital Hub Noordwest (hierna: “EDIH-DHNW”), maakt onderdeel uit van ROM Regio Utrecht BV (hierna: “de ROM”). De ROM is een BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78171717. Onze gegevens zijn:

ROM Regio Utrecht BV
info@edih-dhnw.nl
Euclideslaan 1, 3584 BL, Utrecht

EDIH-DHNW maakt deel uit van het European Digital Innovation Hub Network in Nederland (hierna: “de Hub”). EDIH-DHNW wordt ingezet om digitalisering van de regionale economie te versnellen en verbreden. Ondernemers krijgen via EDIH-DHNW snel toegang tot testfaciliteiten, kennisinstellingen, experts uit het partnernetwerk en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden, met als doel om de digitaliseringstransitie in de industrie, zorg en agri- en foodsectoren te versnellen. EDIH-DHNW wordt gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland en provincie Flevoland. Wij werken actief samen met de Hub en diverse andere samenwerkingspartners

Verwerkingen van persoonsgegevens

Welke persoonsgegeven verwerken we?
Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Vestigingsadres en postadres
  • KvK-nummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met wel doel verwerken we deze persoonsgegeven?
In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel en welke gegevens wij van jou verwerken.

Contact
Op diverse manieren kun je contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail en het contactformulier. Hierbij verwerken wij jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatienaam en eventuele informatie die je zelf invult zoals de inhoud van het contactbericht.

(Potentiële) opdrachtgevers
Om onze werkzaamheden en dienstverlening goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk en soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers te verwerken. Het gaat hierbij zowel om persoonsgegevens van de opdrachtgevers zelf, maar ook van personen die werkzaam zijn bij opdrachtgevers. Dit betreft voornamelijk contactgegevens.

Marketing en communicatieactiviteiten
Op onze website kun jij jezelf inschrijven voor de nieuwsbrief. Hiertoe slaan wij jouw persoonsgegevens op in ons CRM-bestand, teneinde je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot je aangeeft de gegevens te willen wijzigen of te verwijderen.

Bestaande netwerkleden worden op regelmatige basis per email geïnformeerd over onze diensten of bijeenkomsten. Op basis van de wet is het toegestaan om bestaande netwerkleden zonder toestemming uitingen te sturen over eigen gelijksoortige producten of diensten. Onderaan de betreffende e-mails vind je een link waarmee je jezelf eenvoudig voor alle uitingen van ons kunt afmelden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

EDIH-DHNW kan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken omdat:

  • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
  • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
  • je hier toestemming voor geeft;
  • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
  • wij dat wettelijk verplicht zijn.

Partijen die in dat kader persoonsgegevens verwerken zijn in ieder geval de volgende.

Verschillende overheidsinstanties
De Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht financieren de European Digital Innovation Hub Network. EDIH-DHNW dient daarom verantwoording af te leggen over haar dienstverlening. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens delen met verschillende overheidsinstanties, waaronder de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem dat wordt beheerd door de Europese Unie. Enkel de EU representatives van de European Digital Innovation Hub Network hebben toegang tot dit systeem. Met ieder van deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De Hub en samenwerkingspartners
Het Ministerie van Economische Zaken schrijft voor dat de verschillende EDIH’s met elkaar samenwerken en hun kennis en kunde met elkaar delen. De Hub maakt gebruik van het CRM Hubspot systeem dat ter beschikking wordt gesteld door Stichting Smart Industry. Jouw persoonsgegevens kunnen in dit systemen worden opgeslagen. De Hub en diverse samenwerkingspartners van de Hub hebben toegang tot dit systeem. Met ieder van deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Smart Industry NL
Indien je contact opneemt via het contactformulier op onze website dan worden jouw persoonsgegevens die je invult opgeslagen in het CRM-bestand dat wordt beheerd door Stichting Smart Industry. Stichting Smart Industry heeft toegang tot dit CRM-bestand.

Overige (sub-)verwerkers
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van ons worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. In het geval van EDIH-DHNW gaat het om verwerkers ten behoeve van hosting en e-mailmarketing en zorgt voor het verzenden van (automatische bevestigings-) e-mails.

Beveiligingsmaatregelen

De EDIH-DHNW neemt beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens te voorkomen. Wij werken alleen met leveranciers en andere partijen waarvan wij overtuigd zijn dat zij de veiligheid van jouw gegevens kunnen waarborgen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. We gebruiken cookies om onze content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te
analyseren. We delen informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Hieronder volgt een specifiekere uitleg over welke cookies wij verzamelen voor welk doeleinde:

Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Voorkeurscookies: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.

Statische cookies: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Bewaartermijn

De periode dat wij persoonsgegevens bewaren hangt af van de aard van de gegevens en de omstandigheden waarin de informatie is verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne bedrijfs- of beleidsverplichtingen.

Jouw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om EDIH-DHNW te verzoeken om inzage (art 15 AVG) en rectificatie van (art. 16 AVG) of het wissen van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om EDIH-DHNW te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van
bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via info@edih-dhnw.nl.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaat, dan vernemen wij dit graag van je. Je hebt ook altijd het recht om klachten over onze omgang met jouw privacygevoelige gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

EDIH-DHNW heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2023.