Cursus Precisielandbouw | Aeres Hogeschool Dronten

Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen. In deze cursus wordt ook aandacht besteedt aan het toepassen van precisielandbouw in de praktijk. De cursist kan zelf aan het werk met een of meerdere precisietechnieken en het maken van een taakkaart.

2 december 2024 - 9 december 2024 Aeres Hogeschool Dronten Aanmelden

De cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers is onderdeel van het scholingsprogramma precisielandbouw Open Teelten, een gezamenlijk programma van groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy en Hogeschool van Hall Larenstein) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Het doel van de cursus is kennismaken met diverse vormen van precisielandbouw binnen het bedrijf. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe taakkaarten, machinebesturing en data-analyse bij kunnen dragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Cursusprogramma

Met deze cursus bieden we ondernemers ruimte om kennis op te doen over precisielandbouw. Naast kennis kun je ook praktijkervaring opdoen. Zo ga je onder meer aan de slag met de nieuwste technieken en leer je hoe je met taakkaarten kunt werken.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Variabele toedieningen
  • Data lezen en data gebruiken in digitale omgeving
  • Taakkaarten
  • Werktuigbesturing
  • Precisielandbouw in relatie tot sluiten kringlopen en/of duurzame bedrijfsvoering
  • Precisielandbouw in relatie tot sluiten kringlopen en/of duurzame bedrijfsvoering
  • Monitoring effecten (vermindering emissie, opbrengsten, effect op biodiversiteit, etc.)

Begeleiding

Tijdens de cursus wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten en collega’s uit de sector. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimt je blik.

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven gebaseerd op praktijkvoorbeelden/best practices.

Naast de fysieke bijeenkomsten is het mogelijk om via het online leerportaal kennis te nemen van relevante documenten. Dit is niet verplicht.