Home

Samen werken aan een toekomstbestendig bedrijfsleven

Ook het Flevolandse bedrijfsleven staat voor grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaat en digitalisering. Provincie Flevoland werkt aan nieuw economisch beleid op basis van kaders vastgesteld door Provinciale Staten. Beleid dat moet aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven in Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst gaan ondernemers met Provincie in gesprek.

In de snel veranderende omgeving is het van essentieel belang dat bedrijven worden geholpen met de stap naar de toekomst. Provincie Flevoland komt daarvoor graag met je in gesprek. Je inzichten en ervaringen zijn onmisbaar voor het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven in de provincie.

Datum: 20 juni 2023
Tijd: 17.30-19.30 uur, aansluitend een netwerkborrel
Locatie: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad

Hieronder meer informatie over de inhoud van het programma met hapje, drankje en interactieve werksessies.

Programma

17:30 – 18:00 uur | ontvangst, hapje en drankje

18.00 uur | opening door gedeputeerde Appelman

18:15 – 19:15 uur | interactieve werksessies

19:15 uur | plenaire terugkoppeling van de opbrengst

19:30 uur | netwerkborrel

Interactieve werksessies

Na de gezamenlijke start zijn er interactieve werksessies Je kunt kiezen aan welke sessie je wilt meedoen.

sessie 1 Kansen pakken

Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe de kansen van digitalisering en verduurzaming te benutten. Tegelijkertijd worden ondernemers overstelpt met vraagstukken, informatie en wet -en regelgeving.

  • Welke belemmeringen verwachten ondernemers door transities op hun bedrijfsmodel?
  • Hoe kunnen ondernemers het beste inspelen op de kansen en mogelijkheden van transities?
  • Hoe kan de provincie het beste helpen?

sessie 2 Kennis delen

Ondernemers gaan vaak zelf aan de slag gaan met transitievraagstukken. We gaan in gesprek over hoe we kennisdeling kunnen stimuleren zodat ondernemers niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

  • Welke belemmeringen zijn er op het gebied van kennisdeling en samenwerken?
  • Hoe kunnen we het makkelijker maken hierop stappen te zetten?
  • Hoe kan de provincie het beste helpen?

sessie 3 Financieringsbehoeften

Transities vragen om financiering. We gaan in gesprek over de financiële belemmeringen en behoeften die ondernemers hebben om de kansen van transities in te zetten voor hun bedrijf.

  • Waar lopen ondernemers tegenaan bij de financiering van digitalisering en verduurzaming?
  • Wat voor oplossingen zouden helpen op het gebied van financiering?
  • Hoe kan de provincie het beste helpen?

Aanmelden kan hier:

Aanmelden