Home

Workshop 'Machine Learning en taalmodellen: De impact op jouw bedrijf'

Samen aan machine learning modellen werken

Een extra medewerker die taken uitvoert die anderen niet leuk vinden of een slimmere toevoeging aan het team die verbanden herkend die anderen niet zien. Zo zien sommigen kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning. Maar hoe zit het nu echt in elkaar en wat kan je er mee als bedrijf?

In deze reeks van drie workshops medegeorganiseerd door SURF maak je kennis met Machine Learning, kijk je hoe het in de praktijk gebruikt kan worden en hoe je je eigen Machine Learning kan ontwikkelen. Je kan de hele reeks volgen of je aanmelden voor individuele workshops. Zo zorgen we er voor de workshops aansluiten bij je huidige kennis en behoefte. Duik gedurende vier uur in Machine Learning met je mede-ondernemers (inclusief gezamenlijke lunch). De eerste workshop is op 20 maart van 12:00 tot 16:00 bij SURF op het Amsterdam Science Park 140.

De eerste workshop vormt een inleiding tot het vakgebied Machine Learning, voorbeelden van toepassingen van Machine Learning en welke stappen je doorloopt bij het proces rondom Machine Learning. In de tweede workshop laten we zien hoe bedrijven Machine Learning in de praktijk kunnen brengen door gebruik te maken van demonstrators die samen met onderwijsinstellingen en fieldlabs worden opgezet. Via deze demonstrators kunnen bedrijven zogenaamde testomgevingen (PoC’s) opzetten. Daarnaast gaan we in deze tweede workshop wat dieper in op taalmodellen. In de laatste workshop zie je hoe je een ontwikkelde test- en analyse omgeving (model) in productie brengt en wat daarvoor nodig is. Daarbij kijken we wat cloud providers, zoals Amazon (AWS), aanbieden en hoe we je daarmee verder op weg kunnen helpen.

De gemiddelde tijdsduur van een workshop is 4 uur inclusief een gezamenlijke lunch (van 12.00 uur tot 16.00 uur). De workshops worden gegeven bij SURF op het Amsterdam Science Park 140 waar voldoende ruimte is om te parkeren. In de buurt is ook een trein- en busstation.

Workshop 1 Inleiding tot Machine Learning

20 maart van 12:00 tot 16:00

Deze workshop over Machine Learning voor bedrijven is ontworpen om de impact van Machine Learning en taalmodellen op bedrijfsprocessen te verkennen en te begrijpen. Het doel is om de deelnemers vertrouwd te maken met de concepten van Machine Learning, het opzetten van een (te trainen) model en hoe ze kunnen worden toegepast om bedrijfsactiviteiten te verbeteren, waarbij we ook kijken naar het gebruik van taalmodellen. De workshop begint met een overzicht van wat Machine Learning is, inclusief de basisprincipes en terminologie. Voorbeelden van gebruiksscenario’s in verschillende sectoren worden gepresenteerd. Daarnaast worden best practices en strategieën behandeld evenals het identificeren van kansen voor verdere innovatie en groei.

Centraal in deze eerste workshop staat het zogenaamde CRISP DM model. Aan de hand hiervan laten we zien welke stappen een bedrijf doorloopt om tot een goed proces te komen omtrent het werken met Machine Learning. Een belangrijke stap in dit proces is het verzamelen van data nodig voor het trainen van modellen.

Resultaat: Deelnemers zullen vertrekken met een beter begrip van hoe ze Machine Learning kunnen benutten om hun bedrijf te verbeteren en te laten groeien in het tijdperk van geavanceerde technologieën.

Workshop 2 Demonstrators rondom Machine Learning en taalmodellen

18 april 2024 van 12:00 tot 16:00

In de tweede workshop gaan we bedrijven helpen een om op te starten met een Proof of Concept (PoC). Het hoofddoel van een PoC is om aan te tonen of een bepaald concept in de praktijk kan worden gebracht voordat er grootschalige investeringen worden gedaan.

Dit doen we ook met behulp van zogenaamde demonstartors die we met onderwijsinstellingen en fieldlabs rondom Machine Learning en taalmodellen hebben opgezet.  Via deze demonstrators kan je bijvoorbeeld een concept of idee concreter maken, laten zien hoe je data verzameld, opslaat, op verschillende plekken kan verwerken, en hoe je deze data inzet om je model te trainen en koppelt aan een taalmodel. Binnen deze context kijken we ook naar aspecten zoals veiligheid. Uiteindelijk ben je in staat om via een demonstrator beter te begrijpen hoe een systeem kan functioneren en/of een systeem aan de verwachtingen zal voldoen en wat er voor nodig is om aan de slag te gaan met Machine Learning en taalmodellen.

Tijdens deze workshop gaan we ook dieper in op taalmodellen en hoe instellingen samen met bedrijven werken aan een Nederlands taalmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de supercomputer faciliteiten van SURF. Tevens bieden we de mogelijkheid met een Machine Learning expert in contact te komen die verbonden is aan een fieldlab of (onderwijs) instelling

Resultaat: Aan de hand van deze workshop begrijp je hoe je een eerste PoC kunt opzetten, kan deelnemen aan de demonstrators die worden opgezet rondom Machine Learning en Taalmodellen en begrijp je meer over de werking van taalmodellen.

Workshop 3 Het in productie brengen van je model

mei 2024 (exacte datum wordt nog bekend gemaakt)

In deze laatste workshop gaan we kijken hoe je je Machine Learning- en taalmodellen vanuit een testomgeving (of Proof of Concept)  over gaat zetten naar een productie omgeving. Dit noemen we ook wel deployment. Vragen die we daarbij onder andere gaan beantwoorden:

  • Hoe ga je gebruik maken van een Cloud provider zoals Amazon Web Services?
  • Hoe ga je je applicatie en model onderhouden (monitoring, schaalbaarheid, containerisatie)?
  • Hoe voeg je bijvoorbeeld nieuwe data toe aan een getraind model in productie?
  • Hoe kun je omgaan met de rekenkracht die een provider aanbiedt om hoge kosten te voorkomen (resource management) ?

Voor wie zijn deze workshop bedoeld en/of interessant ?

  • De eerste workshop is geschikt voor zowel voor personen met een business achtergrond die betrokken zijn bent bij het nemen van data gedreven beslissingen als personen met een IT functie en achtergrond binnen een organisatie.
  • De tweede workshop richt zich wat meer op personen die een vertaalslag kunnen maken tussen het business probleem en de technologie maar ook personen met een IT achtergrond zoals data engineers, data scientists die in contact staan met de business binnen een bedrijf.
  • De laatste workshop geeft handvaten aan personen binnen een organisatie die zelf modellen gaan beheren of aan personen die in contact staan met een IT organisatie (extern bedrijf) waaraan het beheer van dergelijke activiteiten zijn en/of worden uitbesteed.

Personen die algemene interesse hebben in de genoemde onderwerpen zijn welkom bij alle 3 de workshops.

Aanmelden

Op basis van een intake gesprek (digitale maturiteit) kunnen we nagaan of en hoe wij u organisatie kunnen helpen en of de workshops passen bij uw doelstellingen.

Meld u hier aan voor een intake.