AI@Work: AI is meer dan alleen IT, maar voor de hele organisatie is

Op dinsdag 2 juli verkenden deelnemer het gebruik van AI binnen bedrijven en de praktische aspecten die daarmee gepaard gaan tijdens AI@Work, het jaarevenement van de EDIH Digital Hub Noordwest, in het MAKE Center in Nieuwegein. We kijken terug op een geslaagde ochtend. Er hing een gezellig en open sfeer waarbij aandachtig werd geluisterd naar de sprekers, kritische vragen werden gesteld en goed werd genetwerkt. Blik met ons terug op de verschillende sessies en kijk terug op het materiaal van sprekers. 

11 juli 2024 3 min.

‘Data- & AI-gedreven innovatie: hoe doe je dat succesvol?’ met Frans Feldberg van de Vrije Universiteit Amsterdam en Jurjen Helmus van de Hogeschool van Amsterdam

Na een vliegende start van Marijn Plomp en Ethel van Groenestijn, nam Frans Feldberg ons mee in data en AI gedreven innovatie. Frans gaf de deelnemers de volgende tips mee: 1) De tweehandigheid met exploiteren en exploreren 2) denk verder dan de business case en durf te experimenteren 3) denk in ecosystemen, want geen enkele organisatie kan data- en AI-gedreven innoveren alleen 4) ontwikkel gezamenlijk, dus met de IT, data én business professionals, het verhaal rondom data gedreven innovatie.

Hierna ging Jurjen Helmus dieper in wat AI is en gaf als grootste tip om het klein, gefocust en met toegevoegde waarde te houden voor het starten met een AI project. Daarnaast kan AI toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn apparatuur en software beschikbaar met lage instapkosten.

 

‘Generatieve AI superpowers: bottom-up innovatie voor je organisatie’ door Arne Mosselman van Ainigma

Tijdens AI@Work, gaf Arne Mosselman, een presentatie over de kracht van Generatieve AI. Generatieve AI gaat verder dan alleen technologie; het transformeert de toekomst van werk en innovatie. Ainigma ondersteunt organisaties bij het omarmen van deze transformatie.

Een belangrijk aspect van succesvolle AI-adoptie is effectief change management en het cultiveren van een cultuur van nieuwsgierigheid en vertrouwen. Generatieve AI stimuleert creativiteit en stelt teams in staat nieuwe mogelijkheden te verkennen. Ainigma onderscheidt zich met een unieke aanpak die medewerkers op alle niveaus betrekt bij de AI-integratie. Deze bottom-up innovatie zorgt voor brede adoptie en creatieve toepassingen. Ainigma creëert een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om te experimenteren en te leren met AI, wat resulteert in praktische en impactvolle oplossingen op maat.

Strategisch AI-leiderschap is cruciaal in een AI-gedreven wereld. Het is belangrijk om vaardigheden toekomstbestendig te maken door middel van upskilling en reskilling. Ainigma moedigt teams aan om te experimenteren met AI-tools en te ontdekken wat het beste werkt voor hun specifieke situatie. Met een gefaseerde aanpak, van experimenten tot opschaling, zorgt Ainigma voor duurzame AI-integratie met continue verbetering.

Neem contact op met Ainigma om te ontdekken hoe zij uw organisatie kunnen helpen de volledige potentie van Generatieve AI te benutten. Bezoek www.ainigma.co of stuur een e-mail naar charlot@ainigma.co.

‘Raakt AI de dagelijkse werkelijkheid van bedrijven? Hulp bij het managen van financiële- en niet-financiële prestaties’ door Robert Faber van de Vrije Universiteit Amsterdam

Robert Faber van de Vrije Universiteit Amsterdam ging in op de (potentiële) rol van AI voor het managen van financiële- en niet-financiële prestaties. Hij lichtte in eerste instantie toe dat de ‘licence-to-operate’ van organisaties tegenwoordig in sterke mate wordt beïnvloed door maatschappelijke verwachtingen op het gebied van duurzaamheidsprestaties en de gereguleerde verantwoording daarover. Dit resulteert voor steeds meer organisaties in een toename van taken en activiteiten rondom de bedrijfsvoering op het gebied van milieu- en klimaataspecten, sociale aspecten en governance aspecten.

De (potentiële) rol van AI bij het managen van duurzaamheidsprestaties werd onderbouwd langs de ‘competenties’ van AI. Met name de cognitieve automatisering en ‘machine-learning’ kenmerken van AI werden naar voren gebracht in relatie tot informatieverwerking. Robert benadrukte dat informatie over duurzaamheidsprestaties veelal context-afhankelijk is, niet-gestandaardiseerd en zich vaak buiten organisaties bevindt. Aan de hand van enkele praktische en wetenschappelijke voorbeelden liet hij zien hoe zowel AI als generatieve AI een rol kunnen spelen bij het identificeren van patronen en anderszins het standaardiseren van dit soort informatie om tot inzichten te komen op het gebied van duurzaamheidsprestaties. Die inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om de prestaties te verbeteren of om verantwoording over de ondernomen activiteiten af te leggen.

‘Ontgrendel je digitale projecten: financieringsstrategieën van subsidies tot investeringen’ door Robin Hulsink van Pi Consultancy en Joost van Leur van ROM Utrecht Region

Robin Hulsink en Joost van Leur namen de verschillende financieringsmogelijkheden door voor digitaliseringsprojecten. In het subsidielandschap zijn onder andere de volgende regelingen en organisatie voor thema’s zoals R&D, regionale economische ontwikkeling en duurzaamheid op verschillende niveaus:

 • Regionaal
  • MIT
  • EFRO
 • Nationaal
  • AINed
  • MOOI (smart systems)
  • SBIR
 • Europees
  • Horizon Europe
  • Digital Europe

‘Van Nul naar AI: Uit de startblokken met de juiste skills en tools’ door Xander Lub en Mark Scholten van de Hogeschool Utrecht

Xander Lub gaf aan dat digitale transformatie meer is dan alleen IT. Het heeft ook te maken mat de weerbaarheid en communicatie binnen de organisatie. Het is daarnaast belangrijk om te denken aan de doelgroep en in je sector denken. Er is een groot online aanbod van AI waar je laagdrempelig gebruik van kan maken en het hoeft niet over complex te zijn.

Mark Scholten liet het belang van pilots voor een grootschalig project zien, een paar AI projecten met Utrechtse mkb-bedrijven en hoe je zelf aan de slag kan gaan.

‘Nederlandse uitvinding produceert automatisch moderne bedrijfssoftware op maat’ door Edwin Hendriks en Gerard Nauta van XLRIT

Edwin en Gerard gaven een praktisch voorbeeld van digitale innovaties die de bedrijven verder kunnen halen en het matchen van oplossingen bij de juiste problemen. Ze lieten de oplossing zien die ze bij XLRIT hebben ontwikkeld en verschillende cases ervan in de praktijk.